PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

INGE BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van INGE BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact dan wel inschrijfformulier op de website aan INGE BV verstrekt. INGE BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw geboortedatum / plaats

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

 

Waarom INGE BV gegevens nodig heeft?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan INGE BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang INGE BV gegevens bewaart?

INGE BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de dienstverlening te voltooien, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen:

INGE BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring:

Het bezoek op www.INGEbrows.com

Op de website van INGE BV  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. INGE BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

www.ingebrows.com is eigendom van INGE BV.

 

Inzien persoonsgegevens:

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@INGEbrows.com. INGE BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen:

INGE BV neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door INGE BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met INGE BV op via info@INGEbrows.com.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. INGEbrows BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van INGEbrowsBV worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. INGEbrows BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.